Allmänna villkor

2.95%

§1 Personuppgifter
Ansökningar hanteras av Låneansökan.se och de lånegivare och kreditbolag som låneansökan.se förmedlar uppgifterna till. Kreditupplysningar görs av kreditbolagen och inte av Låneansökan.se.

§2 Ansvar
Låneansökan.se ansvarar inte över avtal, skador eller konflikter som sker mellan den som ansöker om lån och lånegivaren. Låneansökan.se kan inte göras ansvariga eller krävas på ersättning vid eventuell tvist eller skada som uppstår mellan den som ansöker om lån och lånegivaren.

§3 Personuppgifter
Samtycke till behandling av personuppgifter
I och med att jag/vi använder mig/oss av Låneansökan.se låne- och försäkrings-förmedlingstjänst samtycker jag/vi till att Låneansökan.se och våra samarbetsparters behandlar dina/era personuppgifter för de marknadsföringsändamål och även för direkt marknadsföring via telefon, sms, e-post och post.

När du lämnar in en ansökan om Privatlån, Bolån, Billån eller Försäkring till Låneansökan.se via Internet, telefon eller på annat sätt kommer de personuppgifter du uppger till oss att registreras i vår kunddatabas och därmed behandlas för administration, bearbetning och prövning av din låne- och/eller försäkrings-ansökan.

Dina personuppgifter och övrig information du lämnar till oss behandlas även för dokumentering av respektive ansökan samt vid vårt förebyggande arbete vad gäller att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt finansiering av terrorism.

De lämnade uppgifterna kommer dessutom att sparas för att behandlas och användas vid förnyade erbjudande av andra lån och/eller försäkringar. Låneansökan.se kommer även att behandla dina personuppgifter och annan lämnad information för marknads- och kundanalyser, uppföljning, utveckling av Låneansökan.se tjänste- och produkt-utbud samt för andra marknadsföringsändamål inom Låneansökan.se verksamhetsutövning.

§4 Force Majoure

Låneansökan är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Låneansökan.se kontroll. Förhållandet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Låneansökan.se själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Låneansökan.se är en jämförelsetjänst för billiga lån utan säkerhet. Vi hjälper dig hitta ett individanpassat och billigt lån utan säkerhet med låg ränta så att du enkelt kan jämföra och hitta ett lån som passar dig bäst.
Låneansökan.se - Billiga lån med låg ränta utan säkerhet. För innehåll och marknadsföring av Låneansökan.se är MarketingLab ansvarig. För registrering, behandling och förmedling av låneansökningar är Zmartas tillståndspliktiga låneförmedlarverksamhet ansvarig, en låneförmedlare med fler än 30 långivare.